Giải thí nghiệm 1 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: Điều chế khí Clo – Tính tẩy màu của khí clo ẩm

  • Quan sát hiện tượng xảy ra.
  • Giải thích và viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Thí nghiệm 1: Điều chế khí Clo – Tính tẩy màu của khí clo ẩm

Dụng cụ, hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, nút cao sụ, kẹp gỗ,…
  • Hóa chất: Tinh thể KMnO4, dung dịch HCl đậm đặc, giấy quỳ.

Cách tiến hành:

  • Cho vào ống nghiệm khô một vài tinh thể KMnO4, nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch HCl đặc.
  • Đậy nhanh ống nghiệm bằng nút cao su có đính một băng giấy màu ẩm.

Giải bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Hiện tượng – giải thích:

  • Hiện tượng: Có khí màu vàng thoát ra. Quỳ tím ẩm dần dần bị mất màu.
  • Giải thích: Khí màu vàng là do clo được tạo thành do phản ứng:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Sau đó clo tan vào nước tạo ra HClO (axit có tính oxi hóa mạnh) làm mất màu quỳ tím.

Cl2 + H2O ⥩ HCl + HClO

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021