Giải câu 2 bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 2.Trang 18 sgk hóa học 10

Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

93,258% ; 0,012% $_{19}^{40}\textrm{K}$ và 6,730% $_{19}^{41}\textrm{K}$

Bài làm:

Nguyên tử khối trung bình của Kali:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021