Giải câu 2 bài 1: Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Bài 2. Trang 9 sgk hóa học 10

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

A. Proton và electron.
B. Nơtron và electron,
C. Nơtron và proton.
D. Nơtron, proton và electron.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án D

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là nơtron, proton và electron trừ nguyên tử Hidro chỉ có proton và electron.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021