Giải câu 6 bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 139 sgk hóa 10

a)Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh ?

b) Khí lưu huỳnh đioxit là khí chủ yếu gây mưa axit. Mưa axit phá hủy những công trình được xây dựng bằng đá, thép.

Tính chất nào của SO2 đã hủy hoại những công trình này ? Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.

Bài làm:

a) Dựa vào tính khử của S ta có:

S + O2 →(to) SO2

Dựa vào tính oxi hóa của SO2, ta có:

SO2 + H2S →(to) 3S + 2H2O

b)

  • SO2 có tính khử nên bị oxi hóa tạo thành SO3
  • SO2 do nhà máy thải vào khí quyển. Nhờ xúc tác là oxit kim loại trong khói bụi nhà máy, nó bị O2 của không khí oxi hóa thành SO3

2SO2 + O2 → 2SO3

  • SO3 tác dụng với nước mưa tạo thành mưa axit tạo ra H2SO4.
  • Tính axit của H2SO4 đã phá hủy những công trình được xây dựng bằng đá, thép.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021