Giải thí nghiệm 4 bài 31: Bài thực hành số 4: Tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 4: Tính khử của lưu huỳnh

 • Quan sát hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra.
 • Xác định vai trò của các chất khi tham gia phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 4: Tính khử của lưu huỳnh

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: muôi sắt cán dài, đèn cồn,…
 • Hóa chất: bột lưu huỳnh, bình khí oxi đã điều chế.

Cách tiến hành:

 • Đốt lưu huỳnh cháy trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí oxi.

Hiện tượng:

 • S cháy trong lọ chứa O2 mãnh liệt hơn nhiều khi cháy trong không khí, tạo ra khí SO2 có mùi hắc.

PTHH: S + O2 →(to) SO2

  • S đóng vài trò là chất khử.
  • Oxi đóng vai trò là chất oxi hóa.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021