Giải câu 4 bài 13: Liên kết cộng hóa trị

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 64 SGK)

Thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực? Cho thí dụ minh họa

Bài làm:

Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

VD: Na+ + Cl- → NaCl

Các phân tử H2, O2, N2, Cl2.. tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau) nên cặp electron chung không bị lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực.

VD: Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị trong đó những cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực.

VD: Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021