Giải câu 6 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 74 SGK)

Viết công thức phân tử của các chất, trong đó S lần lượt có số oxi hóa -2, 0, +4, +6.

Bài làm:

Các hợp chất của lưu huỳnh

Với số oxi hóa -2: H2S

Với số oxi hóa 0: S

Với số oxi hóa +4: SO2

Với số oxi hóa +6: SO3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021