Giải câu 1 bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 108 sgk hóa 10

Chọn câu đúng cho các câu sau:

A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.

C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.

D. Clorua vôi không phải là muối .

Bài làm:

Đáp án B: Clorua vôi là muối của kim loại Ca liên kết với 2 gốc axit là gốc Cl- và gốc ClO-.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021