Giải câu 3 bài 25: Flo Brom Iot

 • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 113 sgk hóa 10

So sánh tính chất oxi hóa của các đơn chất F2, Cl2, Br2, I2. Dẫn ra những phương trình hóa học của phản ứng nếu có.

Bài làm:

Tính oxi hóa giảm dần từ F2 đến I2

 • Phản ứng với hidro
  • Flo phản ứng trong bóng tối: H2 + F2 → 2HF
  • Clo phản ứng ngoài ánh sáng: H2 +Cl2 →(đk: as) 2HCl
  • H2 + Br2 →(đk: to) 2HBr
  • H2 +I2 →( đk: đun nóng, to cao) 2HI
 • Halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi muối của chúng:
  • Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021