Giải câu 7 bài 38: Cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 163 sgk hóa lớp 10

Cho phản ứng với nước theo phương trình hóa học sau:

Cl2 + H2O ⥩ HClO +HCl

Dưới tác dụng của ánh sáng, HClO bị phân hủy theo phản ứng:

2HClO → 2HCl + O2

Giải thích tại sao nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản được lâu.

Bài làm:

Khi khí clo trong nước xảy ra cân bằng: Cl2 + H2O ⥩ HClO +HCl

Hàm lượng H2O nhiều => cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận

=>clo tác dụng từ từ với nước đến hết.

Dưới tác dụng của ánh sáng, HClO bị phân hủy theo phản ứng:

2HClO → 2HCl + O2

=> nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản được lâu.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021