Giải câu 3 bài 1: Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Bài 3. Trang 9 sgk hóa học 10

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính nguyên tử sẽ là

A. 200 m.
B. 300 m.
C. 600 m.
D. 1200 m.

Chọn đáp số đúng.a

Bài làm:

Đáp án C

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính nguyên tử sẽ là 6.10000 = 60000 cm = 600 m.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021