Giải câu 3 bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 71 SGK)

Hãy kể tên các loại tinh thể đã học và tính chất chung của từng loại.

Bài làm:

Các loại tinh thể đã học là:

  • Tinh thể nguyên tử: bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.
  • Tinh thể phân tử: dễ nóng chảy, dễ bay hơi.
  • Tinh thể ion: rất bền vững, các hợp chất ion đề khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021