Giải câu 8 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 8. (Trang 83 SGK)

Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Bài làm:

Trong hóa học vô cơ, phản ứng thế luôn là phản ứng oxi hóa khử vì phản ứng thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021