Giải bài 24 hóa học 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

 • 1 Đánh giá

Nước Giaven và clorua vôi là những hợp chất quan trọng và quen trong cuộc sống của mỗi chúng ta, vậy chúng có tính chất gì ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo . Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Nước gia – ven

Thành phần

 • Nước Gia – ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

Tính chất hoá học

 • Phản ứng với CO2:

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

 • NaClO và HClO có tính oxi hóa mạnh.

Ứng dụng

 • NaClO có tính oxi hóa mạnh nên nước Gia – ven có tính tẩy màu và sát trùng, dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy và dùng để tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh.

Điều chế

 • Trong phòng thí nghiệm: nước Gia – ven được điều chế bằng cách cho khí Clo tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nguội.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

nước Gia – ven

 • Trong công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

II. Clorua vôi

Tính chất vật lí:

 • Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp.
 • CTPT: CaOCl2
 • Cấu tạo: clorua vôi là muối của kim loại Ca liên kết với 2 gốc axit là gốc Cl- và gốc ClO-.

Tính chất hoá học

 • Tác dụng với chất khử:

CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2↑ + H2O

 • Tác dụng với CO2 trong không khí ẩm:

2CaOCl2 + CO2 + H2O →CaCl2 + CaCO3↓+ 2HClO

Ứng dụng:

 • Tẩy trắng vải, sợi, giấy.
 • Tẩy uế hố rác, cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi...
 • Tinh chế dầu mỏ.
 • Xử lý chất độc, bảo vệ môi trường.

Điều chế

 • Clorua vôi được điều chế bằng cách cho khí Clo đi qua vôi tôi hoặc sữa vôi ở 30oC.

Cl2 + Ca(OH)2 →(to = 30oC) CaOCl2 + H2O

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 108 sgk hóa 10

Chọn câu đúng cho các câu sau:

A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.

C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.

D. Clorua vôi không phải là muối .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 108 sgk hóa 10

Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia- ven, clorua vôi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 108 sgk hóa 10

Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc ta có thể điều chế được nước Gia-ven không? Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 108 sgk hóa 10

Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a) Cl2 + H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

c) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

d) HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O

e) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

g) CaOCl2 → CaCl2 + O2

Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử và vai trò của các chất tham gia phản ứng oxi hóa khử. Hoàn thành phương trình hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 108 sgk hóa 10

Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit, nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254 g clorua vôi?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 10 bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo


 • 6 lượt xem