Giải câu 2 bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

 • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 108 sgk hóa 10

Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia- ven, clorua vôi.

Bài làm:

Nước gia – ven

Tính chất hoá học

 • Phản ứng với CO2:

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

 • NaClO và HClO có tính oxi hóa mạnh.

Ứng dụng

 • NaClO có tính oxi hóa mạnh nên nước Gia – ven có tính tẩy màu và sát trùng, dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy và dùng để tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh.

Clorua vôi

Tính chất hoá học

 • Tác dụng với chất khử:

CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2↑ + H2O

 • Tác dụng với CO2 trong không khí ẩm:

2CaOCl2 + CO2 + H2O →CaCl2 + CaCO3↓+ 2HClO

Ứng dụng:

 • Tẩy trắng vải, sợi, giấy.
 • Tẩy uế hố rác, cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi...
 • Tinh chế dầu mỏ.
 • Xử lý chất độc, bảo vệ môi trường.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021