Giải câu 5 bài 25: Flo Brom Iot

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 113 sgk hóa 10

Muối NaCl có lẫn tạp chất NaI.

a) Làm thế nào để chứng minh rằng trong muối NaCl nói trên có lẫn NaI?

b) Làm thế nào để có NaCl tinh khiết.

Bài làm:

a) Để chứng minh rằng trong muối NaCl nói trên có lẫn NaI ta làm như sau:

  • Sục khí clo vào dung dịch muối NaCl có lẫn tạp chất NaI.
  • Nếu có kết tủa màu đen tím tác dụng với hồ tinh bột tạo thành hợp chất màu xanh thì chứng tỏ trong muối NaCL nói trên có lẫn NaI.

b) Để thu được NaCl tinh khiết ta làm như sau:

  • Sục khí clo vào dung dịch muối NaCl có lẫn tạp chất NaI, lọc kết tủa được NaCl tinh khiết trong dung dịch nước lọc.

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 (màu đen tím)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021