Giải câu 4 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 82 SGK)

Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Bài làm:

Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường eletron.

Chất oxi hóa ( chất bị khử) là chất thu electron.

Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron.

Quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron.

  • Ví dụ: Đốt cháy magie trong không khí

Bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

Mg → Mg+2 + 2e (1)

O2 + 4e → 2O- (2)

=>Trong phản ứng này, O2 là chất oxi hóa, Mg là chất khử. Quá trình (1) là quá trình oxi hóa, quá trình (2) là quá trình khử.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021