Giải câu 4 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 30/SGK).

Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?

c) Nguyên tố đó là kim loại hay phi kim ?

Bài làm:

Vỏ của một nguyên tử có 20 electron nên Z = 16 =>Cấu hình electron của nguyên tố có Z = 16

1 s2 2s2 2p6 3s2 3p4

a) Từ cấu hình electron ta thấy nguyên tử này có 3 lớp electron ( K, L , M)

b) Lớp ngoài cùng là lớp M (n = 3) có 6 electron

c) Do lớp ngoài cùng có 6 electron có xu hướng nhận 2e để đạt cấu hình khí hiếm =>Tính phi kim.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021