Giải thí nghiệm 2 bài 37: Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

  • Quan sát hiện tượng xảy ra trong hai ống nghiệm và rút ra kết luận.
  • Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

Dụng cụ, hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ, …
  • Hóa chất: dung dịch H2SO4, Zn viên.

Cách tiến hành:

  • Chuẩn bị hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 3ml dung dịch H2SO4 nồng độ khoảng 15%.
  • Đun dung dịch trong một ống đến gần sôi. Cho đồng thời vào mỗi ống một hạt Zn có kích thước giống nhau.

Hiện tượng – giải thích:

  • Ống nghiệm đun nóng viên kẽm tan nhanh hơn và có tốc độ thoát khí nhanh hơn ống nghiệm thứ 2.

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  • Kết luận: Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021