Giải câu 1 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 22/SGK)

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Đáp án A

Ta thấy Z = số electron = 75 và N = số nơtron = 110

Suy ra số khối A = Z + N = 75 + 110 = 185

Kí hiệu nguyên tử => $_{75}^{185}\textrm{M}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021