Giải câu 2 bài 23: Hidro clorua Axit clohidric và muối clorua

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 106 sgk hóa 10

Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Bài làm:

Tính chất vật lí của khí hidro clorua

  • Là chất khí, không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí.
  • Hoá lỏng ở -85,10C, hoá rắn ở -114,20C.
  • Là khí rất độc.
  • Tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021