Giải câu 4 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 82 SGK)

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử là

A. tạo ra chất kết tủa.

B. tạo ra chất khí.

C. có sự thay đổi màu sắc của các chất.

D. có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử là có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021