Giải câu 3 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (Trang 22/SGK).

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 2 ;

B. 5 ;

C.9;

D.11.

Bài làm:

Đáp án B

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau :1s22s22p5

Như vậy có 5 electron ở phân lớp ngoài cùng

=> flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021