Giải câu 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

  • 1 Đánh giá

Câu 10.(Trang 48 SGK)

Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ?

Bài làm:

  • Độ âm điện của một nguyên tủ đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học
  • Trong một nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, giá trị độ âm điện của các nguyên tố nói chung giảm dần.
    • VD: F, Cl, Br, I được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân và giá trị độ điện giảm dần.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021