Giải câu 2 bài 12: Liên kết ion Tinh thể ion

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 59 SGK)

Muối ăn ở thể rắn là:

A. Các phân tử NaCl.

B. Các ion Na+ và Cl-.

C. Các tinh thể hình lập phương : các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương : các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

Bài làm:

Đáp án C

Muối ăn ở thể rắn là các tinh thể hình lập phương : các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021