Giải thí nghiệm 4 bài 35: Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳn

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 4: Tính oxi hóa của H2SO4 đặc

 • Quan sát hiện tượng, viết phương trình hóa học.
 • Xác định vai trò các chất tham gia phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 4: Tính oxi hóa của H2SO4 đặc

 • Quan sát hiện tượng, viết phương trình hóa học.
 • Xác định vai trò các chất tham gia phản ứng.

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, bông, đèn cồn...
 • Hóa chất: dung dịch H2SO4 đặc, lá đống nhỏ, kiềm (hoặc dung dịch KMnO4)

Cách tiến hành:

 • Nhỏ vài giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
 • Cho một vài lá đồng nhỏ vào ống nghiệm, đun nóng nhẹ, miệng ống nghiệm được nút bằng bông tẩm kiềm hoặc KMnO4

Hiện tượng:

 • Dung dịch có bọt khí và từ không màu chuyển sang màu xanh.

Cu + 2H2SO4(đ)→(to) CuSO4 + SO2 + 2 H2O

=>Đồng là chất khử H2SO4 đặc là chất oxi hóa

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021