Giải câu 2 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 35 SGK)

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3.

B. 3 và 4

C. 4 và 4

D. 4 và 3

Bài làm:

Đáp án B

Có 7 chu kì

Chu kì nhỏ: là các chu kì 1, 2, 3.

Chu kì lớn: là các chu kì 4, 5, 6, 7.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021