Giải thí nghiệm 3 bài 37: Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng

  • Quan sát hiện tượng xảy ra rong hai ống nghiệm và rút ra kết luận.
  • Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Bài làm:

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng

Dụng cụ, hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm,…
  • Hóa chất: dung dịch H2SO4 nồng độ khoảng 15%, mẩu kẽm có kích thước khác nhau.

Cách tiến hành:

  • Chuẩn bị hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 3ml dung dịch H2SO4 nồng độ khoảng 15%, sau đó chuẩn bị hai mẫu Zn có khối lượng bằng nhau.
  • Một mẫu có kích thước hạt nhỏ hơn mẫu còn lại.
  • Cho đồng thời hai mẫu kẽm đó vào hai ống nghiệm đựng H2SO4 ở trên.

Hiện tượng – giải thích:

  • Ống nghiệm có kẽm kích thước nhỏ hơn thì nhan tan và tốc độ thoát khí nhanh hơn ống nghiệm có kích thước lớn.

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

=>Kết luận: diện tích tiếp xúc ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Diện tích tiếp xúc càng lớn, tốc độ phản ứng càng tăng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021