Giải câu 3 bài 12: Liên kết ion Tinh thể ion

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 60 SGK)

a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-)

b) Những điện tích ở ion Li+ , O2- do đâu mà có ?

c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí hiếm có cấu hình electron giống O2-

d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti ?

Bài làm:

a) Cấu hình electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6

b) Điện tích ở (Li+) do mất 1e chỉ còn 2e và 3p trong nguyên tử , điện tích ở (O2-) do nhận thêm 2e từ đó trong nguyên tử có 10e và 8p.

c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình giống Li+ (1s2)

Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình giống O2- (1s22s22p6)

d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu được 2e.

2Li → 2(Li+) + 2e;

O + 2e → O2-

2Li+ + O2- → Li2O

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021