Giải câu 2 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 30/SGK).

Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn ? Vì sao ?

Bài làm:

Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn lớp L vì lớp K gần hạt nhân hơn và mức năng lượng thấp hơn được hạt nhân hút mạnh hơn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021