Giải câu 5 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 35 SGK)

Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhận tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

Bài làm:

Đáp án C

Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử: không phải là số phân lớp mà là số lớp

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021