Giải bài 20 hóa 10: Bài thực hành số 1 - Phản ứng oxi hóa khử

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn bài 20: Bài thực hành số 1 - Phản ứng oxi hóa khử. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về phản ứng oxi hóa khử
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Khái niệm

 • Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng hay phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.
 • Chất khử là chất nhường electron, là chất chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

Chất oxi hóa là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

 • Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron.

  Quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron.

2. Lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử

 • Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng để tìm chất oxi hóa khử
 • Bước 2: Viết quá trình khử và quá trình oxi hóa, cân bằng mỗi quá trình.
 • Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.
 • Bước 4: Đặt các hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số của các chất khác có mặt trong phương trình hóa học. Kiểm tra sự cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố ở hai vế.

B. Giải các thí nghiệm SGK

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit

Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch axit sunfuric loãng, rồi cho tiếp vào ống nghiệm một viên kẽm nhỏ.

 • Quan sát hiện tượng xảy ra.
 • Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối

Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch CuSO4 loãng. Cho vào ống nghiệm một đinh sắt đã được làm sạch bề mặt. Để yên ống nghiệm khoảng 10 phút.

 • Quan sát hiện tưởng xảy ra.
 • Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hóa - khử trong môi trường axit

Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch FeSO4, thêm vào đó 1ml dung dịch H2SO4 loãng. Nhỏ vào ống nghiệm từng giọt dung dịch KMnO4, lắc nhẹ ống nghiệm sau mỗi lần thêm một giọt dung dịch.

 • Quan sát hiện tưởng xảy ra.
 • Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 12 lượt xem