Giải câu 3 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 167 sgk hóa lớp 10

Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ của phản ứng xảy ra chậm ở điều kiện thường?

Bài làm:

Những biện pháp để tăng tốc độ của phản ứng là:

  • Tăng nồng độ chất phản ứng.
  • Tăng nhiệt độ: đun nóng,…
  • Tăng diện tích tiếp xúc: nghiền nhỏ hạt,....
  • Dùng chất xúc tác : Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021