Giải câu 5 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 167 sgk hóa lớp 10

Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:

2NaHCO3(r) ⥩ Na2CO3(r) + CO2(k) + H2O(k), ∆H > 0

Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3?

Bài làm:

Để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3 ta có thể dùng các biện pháp sau:

  • Đun nóng vì đây là phản ứng thu nhiệt (∆H > 0)
  • Giảm áp suất chung của hệ.
  • Giảm nồng độ khí CO2 và hơi nước.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021