Giải câu 5 bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 147 sgk hóa 10

Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H2S, SO2, O2. Hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất khí đựng trong mỗi bình.

Bài làm:

Dẫn lần lượt các khí qua dung dịch Pb(NO3)2 , nếu thấy xuất hiện kết tủa đen là H2S:

H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3

2 khí còn lại sục qua dung dịch Ca(OH)2, thấy xuất hiện kết tủa trắng là SO2 còn lại là khí O2:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021