Giải câu 6 bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 96 sgk hóa 10

Nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen và giải thích chiều biến đổi tính chất hóa học cơ bản đó.

Bài làm:

Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh:

  • Các nguyên tử này rất hoạt động vì chúng dễ thu thêm 1 electron,
  • Tính oxi hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot do độ âm điện giảm dần từ flo đến iot.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021