Giải câu 4 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 47 SGK)

Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. I, Br, Cl, F.

C. I, Br, F, Cl.

B. F, Cl, Br, I.

D. Br, I, Cl, F.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án A

Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử tăng dần.

I, Br, Cl, F cùng thuộc nhóm VIIA được sắp xếp theo chiều giảm dần của điện tích hạt nhân nên bán kính nguyên tử giảm dần.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021