Giải câu 4 bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị

  • 1 Đánh giá

Câu 4.Trang 14 sgk hóa học 10

Hãy xác định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

; $_{9}^{19}\textrm{F}$; $_{12}^{24}\textrm{Mg}$; $_{20}^{40}\textrm{Ca}$.

Bài làm:

=>số p = số e = Z = 3 =>N = 4

=>số p = số e = Z = 9 =>N = 10

=> số p = số e = Z = 12 =>N = 12

=> số p = số e = Z = 20 =>N = 20

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021