Giải câu 6 bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 71 SGK)

Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết.

Bài làm:

Các loại liên kết hóa học:

  • Trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị.
  • Trong mạng tinh thể phân tử: vandecvan
  • Trong mạng tinh thể ion: lực hút tĩnh điện
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021