Giải câu 6 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 48 SGK)

Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO2. Nguyên tố R đó là

A. Magie.

B. Nitơ.

C. Cacbon.

D. Photpho.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án C

Cacbon thuộc nhóm IVA vì vậy oxit cao nhất của cacbon ứng với công thức RO2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021