Câu 2: Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo. Giải thích vì sao nguyên tố clo có tính chất hóa học cơ bản đó. Cho ví dụ minh họa

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 101 sgk hóa 10

Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo. Giải thích vì sao nguyên tố clo có tính chất hóa học cơ bản đó. Cho ví dụ minh họa?

Bài làm:

Clo có tính oxi hóa mạnh do nguyên tố clo khi tham gia phản ứng, nguyên tử clo dễ nhận thêm 1 electron để thành ion Cl-

Ví dụ minh họa:

  • Tác dụng với kim loại: tạo muối clorua, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường hoặc không cao lắm, tốc độ nhanh, tỏa nhiều nhiệt.

2Fe + 3Cl2 →(to) 2FeCl3

  • Tác dụng với hidro: Phản ứng xảy ra khi chiếu sáng mặt trời.

H2 + Cl2 →(đk: a/s) 2HCl

  • Tác dụng với nước:

Cl2 + H2O → HCl + HClO

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021