Giải câu 2 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 82 SGK)

Cho phản ứng : Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+

A. đã nhận 1 mol electron.

B. đã nhận 2 mol electron,

C. đã nhường 1 mol electron.

D. đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án B

Trong phản ứng này, ion Cu2+ đã nhận 2e để thành nguyên tử Cu =>1 mol ion Cu2+ đã nhận 2 mol electron.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021