Giải câu 2 bài 25: Ankan sgk Hóa học 11 trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 115 sgk hóa 11

Viết công thức phân tử của các hidrocacbon tương ứng với các gốc ankyl sau: –CH3 ; -C3H7; -C6H13

Bài làm:

Dựa vào bảng 5.1 sách giáo khoa hóa 11 trang 111, ta tìm được ankan tương ứng với các gốc ankyl như sau:

Gốc ankan

CTPT của hiđrocacbon tương ứng

-CH3 (metyl)

CH4 (metan)

-C3H7 (propyl)

C3H8 (propan)

-C6H13 (hexyl)

C6H14 (hexan)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021