Giải câu 2 bài thực hành xem đồng hồ trang 123 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 123 - sgk toán lớp 3

Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ:

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021