Giải câu 3 Bài 47 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 27 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải bài 47 + 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Do đoạn AB dài hơn CD 8cm. Nên ta thực hiện phép cộng giữa độ dài đoạn CD và độ dài đoạn AB hơn CD.

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng AB là:

17 + 8 = 25 (cm)

Đáp số: 25cm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021