Giải câu 3 Luyện tập Toán lớp 2 trang 43 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 43 - SGK toán 2

Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

Bài làm:

Tóm tắt

Thùng thứ nhất: 16l dầu

Thùng thứ hai hơn thùng thứ nhất : 2l dầu.

Thùng hai: ... l dầu?

Bài giải

Số lít dầu thùng thứ hai có là:

16 - 2 = 14 (l)

Đáp số: 14l.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021