Giải câu 4 Luyện tập Toán lớp 2 trang 31 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 31 - SGK toán 2

Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

Bài làm:

Tóm tắt

Toàn thứ nhất : 16 tầng

Tòa thứ hai ít hơn toàn thứ nhất : 4 tầng

Tòa thứ hai: ... tầng ?

Bài giải

Toàn thứ hai có số tầng là:

16 - 4 = 12 (tầng)
Đáp số: 12 tầng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021