Giải câu 3 Lít

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 42 - SGK toán 2

Còn bao nhiêu lít ?

Giải bài Lít

Giải bài Lít

Bài làm:

b) Can mười lít, đổ bớt ra cốc 2 lít. Vậy trong can còn lại số lít là : 10l - 2l = 8l.

c) Can 20 lít, đổ bớt ra can 10 lít. Vậy trong can còn lái số lít là : 20l - 10l = 10l.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021