Giải bài 36 + 15

  • 1 Đánh giá

Phép tính 36 + 15 =? được thực hiện như thế nào ? Vậy nên, các thầy cô chia sẻ với các con bài 36 + 15. Hi vọng với kiến thức các con đã biết, các con sẽ nắm vững phần này. Ngoài ra bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Với phép tính 36 + 15 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con đặt phép tính và tính như sau:

  • 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
  • 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

Vậy kết quả của phép tính 36 + 15 = 51.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 36 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 36 + 15

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 36 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là :

a) 36 và 18 ;

b) 24 và 19 ;

c) 35 và 26.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 36 - SGK toán 2

Giải bài toán theo hình vẽ sau:

Giải bài 36 + 15

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 36 - SGK toán 2

Quả bóng nào có ghi phép tính có kết quả bằng 45 ?

Giải bài 36 + 15

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem