Giải bài : Đường thẳng

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã biết đoạn thẳng là gì, vậy đường thẩng là gì, khác đoạn thẳng như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu bài dưới đây. Hi vọng, với hướng dẫn và đáp án chi tiết, các con sẽ học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Đường thẳng

Ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. A, B, C là ba điểm thẳng hàng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 73 sgk toán lớp 2

Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:

Giải bài : Đường thẳng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 sgk toán lớp 2

Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ):

Giải bài : Đường thẳng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem